Rob de Haas

Eigenaar Orange Field 
 

Rob de Haas is een veranderdenker en –doener. Als internationale autoriteit op het gebied van creatief denken en vergadereffectiviteit heeft hij wereldwijd meer dan 25.000 mensen getraind. Rob is de auteur van ‘Ongewoon Goed Vergaderen’ (Business Contact 2015) en co-auteur van het boek ‘The science of happiness’ dat eind 2020 in de VS verschijnt.  Hij is de bedenker van de Meeting Design Cards (©), ontwerpkaarten waarmee iedereen elk type vergadering kan ontwerpen.

 

Nikki van Zunderd

Trainer/Adviseur Medezeggenschap 
TRAINIAC 
 
Nikki studeerde Economie en Bedrijfskunde en heeft zich met een Master gespecialiseerd in leiderschap en management. Zij startte haar loopbaan als HR-professional bij diverse organisaties voordat zij de stap nam naar de rol van trainer en adviseur. Deze ervaring maakt dat Nikki als geen ander OR'en kan helpen bij diverse vraagstukken. Daarnaast speelt zij met een frisse blik in op problemen binnen een OR waardoor snel resultaten worden geboekt. Nikki is gecertificeerd in o.a. 3D-DISC, Roos van Leary & Vitaliteitsmanagement.
 

Drs. René van Oorschot

Beleidsmedewerker, plaatsvervangend secretaris Bedrijfscommissie SER
 
René van Oorschot is beleidsmedewerker bij de SER, en tevens plaatsvervangend secretaris van de Bedrijfscommissie voor de Marktsectoren. Hij heeft ervaring als medezeggenschapper en is een tijdlang trainer/adviseur geweest van medezeggenschapsorganen. Hij heeft een achtergrond in organisatiepsychologie en het betrekken van medewerkers bij veranderingen. Hij spreekt regelmatig op congressen en heeft boeken gepubliceerd over medezeggenschap. 

 

Joost van Mierlo

Advocaat


Joost van Mierlo combineert inmiddels meer dan 25 jaar praktijkervaring als advocaat met onderzoek op het gebied van medezeggenschap. In 2013 promoveerde hij op een proefschrift over de samenloop van medezeggenschaps- en ondernemingsrecht. Joost publiceert met grote regelmaat in diverse tijdschriften, waaronder OR Magazine; hij is vaste columnist bij ORnet; hij geeft talloze cursussen en trainingen aan OR-en; en hij is met grote regelmaat spreker op congressen. Kortom, Joost is een erkend specialist en dus een veel gevraagd adviseur wanneer het gaat om ingewikkelde WOR-besluiten.

 

JOhan Berends

OR-coach Metamorfose
 

JOhan Berends is een pragmatische bedrijfskundige met zijn eigen trainingsbureau Metamorfase. Hij heeft jarenlange ervaring in tal van ondernemingsraden in de profit en non-profit. Zijn aanpak is kort gezegd: gedegen Analyse, Methodisch weergeven, het Beeld compleet en dan een Visie verwoorden en die spectaculair Presenteren. Als OR-coach ontwikkelt JOhan zijn eigen materialen. Die zijn alle in de praktijk getoetst en worden veelvuldig toegepast door ondernemingsraden, HR en directies. 

 

Liza Arends

Algemeen directeur OR-ondersteuning
 

Liza Arends is algemeen directeur bij werving & selectiebureau OR-ondersteuning en opleidingsbureau AS-opleidingen. Daarnaast is zij lid van de Kamer Certificeringen van SCOOR / RMZO. Zij heeft al bijna 10 jaar ervaring met begeleiden en adviseren van ondernemingsraden bij de selectie van een ambtelijk secretaris. Zij is daarbij ook loopbaancoach voor ambtelijk secretarissen. Er worden inmiddels circa 80 ondernemingsraden door een ambtelijk secretaris via OR-ondersteuning ondersteund. 
Vanuit haar autoriteit op haar vakgebied  heeft zij een praktijkgerichte modulaire opleiding ontwikkeld voor ambtelijk secretarissen van alle niveaus. Sinds 2018 worden deze gecertificeerde leergangen met veel succes gegeven.

 

Marion van Geest

Organisatie-adviseur 
 

Marion is een ervaren organisatieadviseur bij Eprom organisatieadvies, met als specialisatie medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden. Van het inrichten van de medezeggenschap tot aan OR-leden bijstaan in onderhandelingen: Marion kan leunen op jarenlange praktijkervaring. Daarbij deinst zij niet terug voor een ingewikkelde kwestie en is het terugvinden van werkplezier een belangrijke drijfveer. In haar werk voor de ondernemingsraad gebruikt zij de methode Resultaatgerichte Medezeggenschap in combinatie met klantgericht werken. Zij heeft daar diverse artikelen over gepubliceerd.