01 oktober 2019

09:30 - 10:00

Ontvangst met koffie en thee

10:00 - 10:10

Opening door dagvoorzitter Stef Soons

10:10 - 11:10

Houvast voor de ondernemingsraad in organische verandering

Sprekers: Annemarie Mars en Bart Scholten

De OR heeft een belangrijke rol in het bewaken van de organisatieveranderingen die gevolgen hebben voor de medewerkers. Hoe beter de OR die veranderingen op hun legitimiteit en slagingskans kan beoordelen, hoe beter ze hun rol als strategisch gesprekspartner kunnen invullen.

Maar het reguliere instrumentarium van de OR is vooral toegesneden op de klassieke lineaire manier van veranderen: een rechte weg van A naar B met duidelijk gescheiden fasen elk op weg naar een besluitvormingsmoment waarop gereageerd kan worden. Maar veranderingen in organisaties verlopen steeds minder via dit lineaire pad. Ze hebben steeds vaker een organisch karakter, waarin de verandering al werkende vorm krijgt en de dialoog erover op verschillende formele en informele wijzen gevoerd wordt. Hoe kan de medezeggenschap in een dergelijke verandercontext zijn rol innemen en maximale waarde toevoegen?

  • Met je mede-OR leden (en je bestuurder) een verandertaal spreken die de kans op ruis in het gesprek over verandering tot een minimum beperkt
  • Snel een veranderinitiatief kunnen beoordelen op haar slagingskans en om dit te vertalen naar een gefundeerd advies aan de bestuurder

 

11:10 - 11:30

Korte pauze

12:45 - 13:30

Lunch

15:40 - 16:15

Implementatie Medewerkersraad ING - Loslaten en omarmen

Spreker: Edward Boeijenga

De medezeggenschap van ING wil vernieuwen. Daarbij speelt de rol van Ambtelijk Secretarissen een essentiële rol. Het team heeft in de transformatie moeten leren loslaten maar ook hun nieuwe rol mede moeten creëren naar die van adviseur, facilitator en coach. Een transformatie die nog steeds gaande is en doorlopend nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. De deelnemers worden meegenomen in deze ontwikkelingen aan de hand van praktijkvoorbeelden bij ING.

  • ING Medezeggenschap wordt ING Medewerkersraad
  • De impact van verandering - loslaten en omarmen
  • De Ambtelijk Secretaris bij ING
16:15

Borrel